Jak naložit s nemovitostí a jejími podíly při rozvodu?

Jak naložit s nemovitostí a jejími podíly při rozvodu?

Rozvod přirovnávají psychologové v hladině citové zátěže ke stavu, jaký prožíváme v případě úmrtí blízkého člověka. Pokud jej navíc doprovázejí bouřlivé emoce, dopouštíme se řady přešlapů a chyb; ty už bohužel jen přidávají na stresové situaci. Oba angažovaní v procesu rozvodu totiž mají dospět k dohodám, což je velmi náročné, poté navíc vypořádat společné jmění manželů, které vzniklo automaticky uzavřením svazku. Co si počít, jeli předmětem tohoto jmění společná nemovitost a jak vyrovnat příslušný podíl?

V případě, že se schyluje k rozvodu, měli byste si udělat přehled o veškerém majetku a dozvědět se o svých právech – na to, co je z hlediska majetku sporné, by vás měl upozornit profesionál. 

Pokud jste uzavřeli před nabytím manželství předmanželskou smlouvu, jste ve výhodě, protože jste již majetek zúžili. Jestliže předmanželskou smlouvu nemáte – o tom, že vypořádání není jednoduché, svědčí i to, že do společného jmění manželů spadá veškerý majetek nabytý po uzavření manželství, do jisté míry i majetek vlastněný výhradně jedním z nich. Z něj odchází do společného jmění manželů totiž i utržené nájemné, nebo výnosy z akcií či úroky – ale pozor, do společného jmění manželů patří samozřejmě i dluhy. 

Anna a Petr se rozvádějí. Vždycky si přáli děti a plánovali společnou budoucnost. Rozvod je to o bolestnější, že k němu dochází nemnoho let po uzavření sňatku, veškeré sny a vize se rázem rozplynuly. Anna má navíc strach, že přijde o dům, který získala v závěti dědictvím po svém tatínkovi, protože k tragické události skonu tatínka došlo až po uzavření manželství s Petrem. Protože měla k tatínkovi vždy hezký vztah, má k domu úzkou citovou vazbu, je jejím pocitem bezpečí a váží se k němu veškeré její vzpomínky z dětských let.

Paní Anna může být v této záležitosti klidná. I na společné jmění se vztahuje výjimka, pokud jde o výlučný dar konkrétní osobě nebo o majetek získaný v dědictví. Dědictví bylo navíc v tomto případě ošetřeno závětí.

Nesnadnou situaci však prožívají páry, které bydlí v bytě nebo domě, který právně přísluší jim oběma v rámci společného jmění manželů.

Prodej nemovitosti

Určitě nejjednodušší řešení by bylo společnou nemovitost prodat, ještě před samotným rozvodem a rozdělit utržený výnos napolovic – celé to mít navíc ošetřeno písemnou dohodou. Ne každý je však k takové dohodě svolný, přičemž své tady sehrávají samozřejmě emoce a osobní spory – pocit, že jeden z manželů investoval do nemovitosti více námahy i peněž a podobně.

Uzavření dohod

Uzavření dohody je nutné také v případě tzv. nesporného rozvodu. Zde je potřeba uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění. Expartneři mohou například určit velikost svých podílů a domluvit se na formě spravování nemovitosti a jejího užívání – např. svěřit nemovitost k dlouhodobému pronájmu, který si budou dělit s ohledem na velikost podílu. 

V případě uzavření dohody je však nutno nechat do tří let od ukončení manželství zapsat nemovitost do katastru nemovitostí – jinak by zákonně, bez ohledu na dohodu, platil podíl manželů půl napůl na nemovitosti.

Pokud se takovýchto dohod nedaří dosáhnout, nastupuje rozhodnutí příslušného soudu – to znamená, že návrh se podává k soudu, kde probíhal rozvod. Zúčastnění však musejí počítat s průtahy celé záležitosti a také s tím, že se notně prodraží, minimálně o soudní poplatky. Jestliže se ani do tří let nepodaří dojít vyrovnání, má se právně za to, že manželé nabývají spoluvlastnictví se stejným podílem na nemovitosti. 

Máte pocit, že už jste při veškeré psychické zátěži na rozhodování o příslušném podílu krátcí? Když celou záležitost zkonzultujete s odborníkem, pomůže vám to nejen uhasit nepotřebné spory, ale nabýt i opětovné vnitřní jistoty. Stejně jako v případě rozvodového kouče, který vám pravděpodobně pomůže celou záležitost lépe ustát, podívat se na ni s odstupem a bez emocí, i v rámci vyrovnání společného jmění manželů zmůžete jistě víc, když využijete profesionální pomoci. 

Pomohl vám tento článek? Pokud potřebujete v této záležitosti pomoci, obraťte se na nás zde.