Více podílníků na nemovitosti? Pozor na změny v předkupním právu

Více podílníků na nemovitosti? Pozor na změny v předkupním právu

Pan Roman měl společně s ostatními čtyřmi spoluvlastníky podíl na nemovitosti. Dokonce vlastnil její celou polovinu. Dlouhodobě však nezvládal firemní ani rodinou situaci, až byl jeho podíl na nemovitosti prodán v dražbě. Spolumajitelé se ocitli v situaci, kdy většina podílníků tento stav zaznamenala až po prodeji nemovitosti.

Předkupní právo spoluvlastníků je takové právo, které dbá na to, že zamýšlí-li spoluvlastník nemovitosti převést svůj podíl na třetí osobu, je jeho povinností podíl přednostně nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Jenže právní úprava nabyla od července 2020 změny občanského zákoníku, a tak mohou svým podílem spolumajitelé volně disponovat, aniž by jej museli předem nabízet zbylým podílníkům.

Tato právní úprava sice mnohé zjednodušila – v pozitivním smyslu například převody bytových jednotek, s jejichž vlastnictvím souvisely i spoluvlastnické podíly na nebytové jednotce, v našem případě celou záležitost spíše ostatním spoluvlastníkům spíše zkomplikovala. Navíc byla v tomto případě výše zmíněná nemovitost předmětem dražby.

I přestože byl k dražbě nemovitosti přizván jeden ze zbylých spolupodílníků na nemovitosti, zaujal k celé situaci velice laxní přístup. Souhrou nešťastných okolností a chybné administrativy se stalo, že ostatní spolupodílníci nebyli o celé záležitosti informováni až do dražby, a poté trnuli v nejistotě, kdo novým spolupodílníkem a majitelem bude a jak se bude chovat, zejména z hlediska celkové správy nemovitosti, která byla celkově už tak dost složitá.

Komplikace vzniklé na prodeji podílu

V následujících týdnech bylo potřeba zhodnotit, jak s nemovitostí bude dále naloženo. Potvrdila se dosavadní obava většiny.

Dva spoluvlastníci byli nakloněni variantě, že bude novému kupujícímu nabídnuta vyšší finanční odměna za podíl, a tak bude vůči dosavadní prodejní hodnotě přeplacen. O tom však nechtěli slyšet další dva spoluvlastníci. V konečném důsledku ani nový majitel spolupodílu. Ten nepřistoupil ani na návrh vykoupit naopak jejich podíly, protože již na jejich vyplacení neměl dostatek finančních prostředků.

Domluva s novým, většinovým spoluvlastníkem sice nenaplnila nejtemnější představy spolupodílníků, jenže skutečně vázla, a pokud bylo potřeba nějak s nemovitostí naložit, co se týkalo její správy, prakticky neexistovala. Dosavadní podílníci se tak ocitli ve slepé uličce. Rozumná domluva mezi všemi zúčastněnými přestávala být možná.

Nakonec si k celé situaci dosavadní spolupodílníci přizvali skupinu odborníků a celá záležitost, i když velmi komplikovaně, skončila pro všechny smířlivě. Všichni nakonec zhodnotili, že jelikož nejsou v nemovitosti nijak citově zainteresovaní a bouřlivé emoce a zřejmé naschvály – byť třeba pasivního odporu – tak komplikují dosavadní vztahy, bude pro všechny z nich výhodnější své podíly nadobro prodat a přesměrovat své finance jinam.

Nový spolupodílník již sice jejich podíly nebyl schopen skoupit, sám však ocenil fakt, že všechny menší podíly na nemovitosti byly přednostně nabídnuty jedinému vykupujícímu, což i jemu značně  zjednodušovalo budoucí situaci. Než se celou záležitost podařilo rozřešit, stála však všechny zúčastněné několikaměsíční vypětí sil i spoustu bezesných nocí.

Nikdy sice nevíte, co se může v budoucnu přihodit, ale část věcí lze předjímat. Výrazně tedy doporučujeme v rámci spolupodílnictví diskutovat možné scénáře předem, abyste se vyhnuli nezvykle vzniklým situacím, vytvořit si rizikový scénář a domluvit se, pokud je to možné, jak byste v takových případech postupovali.

Pomohl vám tento článek? Pokud potřebujete v této záležitosti pomoci, obraťte se na nás zde.